Els articles publicats en aquest blog, són escrits i supervisats per Bàrbara Viader Vidal

dilluns, 14 de febrer del 2011

Més sobre la Integració Sensorial...


Els nostres sistemes funcionen totalment relacionats amb el nostre sistema nerviós, el qual integra la informació obtinguda a través dels receptors sensorials, permetent-nos respondre a les demandes ambientals (a casa, al col·legi, al parc, a un centre comercial, etc.). Per entendre aquest concepte, cal que ens introduïm més profundament a l’àmbit de les experiències sensorials viscudes a l’àmbit corporal i des d’allí entendre com succeeix l’aprenentatge de les habilitats bàsiques tals com:

  • Coordinació motriu;
  • Atenció;
  • Llenguatge;
  • Aprenentatge escolar;
  • Autocontrol;
  • Conducta;
  • Hàbits;
El com reacciona un infant davant d'una situació particular d'aprenentatge dependrà de com el seu organisme estigui registrant, modulant i organitzant l’estimulació sensorial, és a dir, de com s'estiguin integrant els diferents sistemes sensorials a nivell neurològic. El terapeuta ocupacional especialitzat en integració sensorial, avalua el desenvolupament psicomotor i la integració sensorial de l’infant, per determinar com està processant i integrant les experiències sensorials registrades a través dels diversos sistemes. A l'hora de proposar un programa terapèutic efectiu, aquesta informació és elemental per a qualsevol infant que presenti algun problema en el seu desenvolupament motor, de llenguatge, d'aprenentatge escolar, emocional o de conducta.

Per més informació, podeu contactar el nostre web.