Els articles publicats en aquest blog, són escrits i supervisats per Bàrbara Viader Vidal

dilluns, 14 de febrer del 2011

La Importància de la Integració Sensorial en el DSM-V

El Manual de Diagnòstic i Estadística dels trastorns mentals (en anglès Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) de l’Associació Psiquiàtrica dels Estats Units (American Psychiatric Association -APA) conté una classificació dels trastorns mentals i proporciona descripcions clares de les categories diagnòstiques, amb la fi que els clínics i els investigadors de les ciències de la salut puguin diagnosticar, estudiar i intercanviar informació, i tractar els diferents trastorns mentals. L’edició vigent és la quarta (DSM-IV-TR), text revisat. I ja s’ha publicat un calendari d’investigació per la publicació del DSM-V.

La seva publicació està prevista pel maig del 2013. El DSM està realitzat a partir de dades empíriques i amb una metodologia descriptiva, amb l’objectiu de millorar la comunicació entre clínics d’orientacions molt variades, i de clínics en general amb investigadors diversos. Per això, no té la pretensió d’explicar les diverses patologies, ni de proposar línies de tractament farmacològic o psicoterapèutic, com tampoc d’adscriure’s a una teoria o corrent específic dins de la psicologia o de la psiquiatria.

Web de l'American Psychiatric Association

És important aclarir que sempre ha de ser utilitzat per persones amb experiència clínica, ja que es fa servir com una guia que ha d’anar acompanyada de judici clínic, a més a més dels coneixements professionals i criteris ètics necessaris.

En l’actualitat la INTEGRACIÓ SENSORIAL està en procés de revisió per a que sigui una disfunció reconeguda per l’Associació Psiquiàtrica dels Estats Units, i per tant que el seu diagnòstic sigui reconegut dins del DSM-V, fet que aportaria beneficis tant pels professionals, com per a les famílies que segueixen una teràpia de disfunció en el processament sensorial.

La Fundació de la Disfunció en el Processament Sensorial dels Estats Units (SPD – Sensory Processing Disorder Foundation) està treballant a nivell internacional per a que la Integració Sensorial sigui reconeguda i acceptada dins del DSM, així com en altres manuals classificatoris dels trastorns mentals.

És un pas important ja que la Integració Sensorial ha estat vigent en les teràpies des de fa més de 30 anys i si finalment s’inclou dins del DSM-V, voldrà dir que tots els professionals que tractin amb la salut dels trastorns mentals, tindran amb la Integració Sensorial un recolzament per treballar de manera cohesionada.

També podrà ser reconegut per la Seguretat Social, les mútues i Ciències de la Salut en general. Des del CEIB us volem comunicar que l’Associació Psiquiàtrica dels Estats Units (APA), que és qui publica el manual DSM-V està oberta a rebre comentaris d’arreu del món per donar suport i constatar la importància que té la Integració Sensorial en el desenvolupament de l'infant i d’aquesta manera, que es pugui incloure aquesta disfunció dins el manual. Considera important que totes les persones que ens envoltem d’aquesta teràpia (professionals i famílies) puguem donar les nostres experiències i recolzar-ho. Aquesta Associació vol ser conscient de la gran feina que es fa amb la Integració Sensorial arreu del món i de la quantitat de famílies que han millorat una vegada diagnosticada i tractada la disfunció en el Processament Sensorial.

Així doncs, si voleu col·laborar en donar el vostre suport, podeu entrar a la pàgina web de la Fundació de la Disfunció en el Processament Sensorial dels Estats Units (SPD) i una vegada us hagueu registrat, podeu fer el vostre comentari. Tots els comentaris valen i són importantíssims. Des del CEIB us animem que hi participeu perquè els vostres fills, alumnes o pacients i altres que ho desconeixen, puguin beneficiar-se de totes les oportunitats i millores que la Integració Sensorial ens ofereix. Tenim de termini fins el 20 d’abril per fer els nostres comentaris.

Si per qualsevol motiu, no trobeu on heu de fer els comentaris, agrairíem ens ho feu saber i nosaltres us guiarem per tal de que ho pugueu fer sense dificultats.

Gràcies a tots per la vostra col·laboració i suport.