Els articles publicats en aquest blog, són escrits i supervisats per Bàrbara Viader Vidal

dilluns, 14 de febrer del 2011

Atenció! Indicadors d’una disfunció en el processament sensorial!

Quins són els indicadors d’una alteració en la integració sensorial?

 • Reacció exagerada als estímuls – Hipersensibilitats (no es concentra, s’aïlla fàcilment, té moltes pors, plora i fa rebequeries...)
 • Reacció reduïda – Baix registre sensorial (és massa valent, no nota el dolor, no escolta, no s’adona del que passa al seu voltant...);
 • Nivell d’activitat molt alt (no para quiet, sempre està buscant el moviment);
 • És descoordinat, cau a terra, xoca...
 • Es distreu fàcilment, es despista i no es concentra... 
 • Té dificultats d’aprenentatge;
 • És impulsiu, no controla les seves reaccions, té molta força;
 • És dèbil, es cansa fàcilment, té un baix to muscular;
 • No fa cas, és desobedient, busca els límits, no accepta normes;
 • Li costen les activitats motrius bilaterals i les seqüencies (vestir-se, retallar amb tisores, fer la tombarella, pedalar un tricicle o  bicicleta...)
 
 
A quins infants pot beneficiar?

 • Dificultats de coordinació motriu;
 • Problemes d’aprenentatge;
 • Hiperactivitat, dèficit d’atenció;
 • Retard en el llenguatge;
 • Alteracions musculars, hipotonia;
 • Alteracions emocionals;
 • Dificultats de conducta o socials;
 • Retard maduratiu;
 • Retard del desenvolupament.

I també a tots aquells infants que tinguin un diagnòstic mèdic o psicològic específic (TDA, TDA-H, Sd. Down, Sd. X-Fràgil, Sd. Rett, Asperger, paràlisi cerebral, Autisme, TGD...), i que degut a aquest diagnòstic presenten algunes de les dificultats citades anteriorment.